Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler Projesi

Kendimize ait kültürel kodlarla güncel sanat yapmayı hedefleyen Bağımsız Sanat Vakfı, medeniyet ufkumuzu yeniden yapılandırırken aidiyetimizi oluşturan kültürel gelenekle aramızda kopan bağların onarılmasını önemsemektedir. Bu doğrultuda kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biri olan Anadolu Selçuklu medeniyeti mirasını sanatçılar, akademisyenler ve sanatla ilgili gençlerle birlikte yeniden yorumlayarak güncele taşınmak için bir başlangıç yapmaktadır. Geçmiş kültürü hatırlamak ve onu şimdiye taşımak, sadece sanatsal formların incelenmesi ile değil, form ve içerik özdeşliği ile mümkün

olacağından bu özdeşlik toplumun bilim, siyaset, ekonomi ve inanç gibi tüm değerlerinin de içinde bulunduğu bütünsel bir bakışı gerektirmektedir. Bu bağlamda Bağımsız Sanat Vakfı, Anadolu Selçuklu imgelerinin içeriğinin analizi için öncelikle dönemin düşünce, bilim ve kültürel dünyasını anlamaya yönelik teorik dersler gerçekleştirmiştir. İkinci aşamada öğrencilerle birlikte kültürel miraslar yerinde incelemiş ve Anadolu Selçuklu imgeleri ile tanışıklıktan sonra atölye çalışmalarında bu imgeleri yorumlayarak çağdaş sanat eser üretmiştir. 21 Ekim - 19 Kasım 2017 tarihleri arasında “Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler” sergisi ile bu sanatsal üretimler izleyiciye sunulmaktadır.

MEKAN : Bağımsız Sanat Vakfı
TARİH : 21.10.2017 00:00:00

Sponsporlar