Bağımsız Sanat Vakfı Galerisi'nde Anadolu Kültüründen İzler

13.12.2017

1. yüzyılın ortalarında Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte Anadolu topraklarında yeni bir kültür ve sanat döneminin ilk tohumları atılmaya başlanmıştı. Medeniyetlerin temeli sanat ve sanat eserleri, mevcut yerel ve yakın kültürlerden etkilendiği gibi kendi yaşam geleneğinden de hayat bulur. Bu yaşanan süreçler ve etkileşimler hala geçerliliğini korumakta ve devam ettirmektedir. Geçmişten günümüze kültürlerarası benzerliklerin izlerini bugün de pek çok sanat eserinde ve objede görmekteyiz.

Bağımsız Sanat Vakfı’nın düzenlediği 21 Ekim 2017 Cumartesi günü açılacak sergi; Anadolu Selçuklu imgelerinin, genç yeteneklerin, çağdaş tasarımlarının disiplinler arası anlatımları ile geleneksel mirasın, günümüze aktarıldığı çalışmalarından oluşmaktadır.

Anadolu Selçuklu medeniyetinin kültür ve sanatının görsel imgelerinden yola çıkılarak hazırlanan sergiyle ilgili olarak sergi küratörlüğünü yapan Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, “Sanat insanları, kültürleri, medeniyetleri birleştirir. Yaşadığımız topraklarda sanatın birleştirici gücünün etkilerini Anadolu’da en eski uygarlıktan bugünkü medeniyetimize kadar her eserde her objede görüyoruz. Anadolu Selçuklu mirasının muhteşem izlerinin zenginliğini günümüze taşıyan ‘Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler’ sergisi, vakfımızın 3. sergisi. Vakıf olarak proje kapsamında ele aldığımız bu konuyla ilgili öğrencilerimize öncelikle teorik dersler verdik. Konya, Kayseri, Sivas, Tokat ve Amasya şehirlerine düzenlediğimiz geziyle öğrencilerin Selçuklu döneminden kalma eserleri yerinde görmelerini sağladık. Daha sonra atölye çalışmalarıyla sergiyi hazırladık. Projeyi aralık ayı sonunda bir kitap ve film projesiyle tamamlayacağız’’ dedi.

21 Ekim-19 Kasım 2017 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaret edebileceği sergi; çini, seramik, enstalasyon, video art, fotoğraf, resim gibi disiplinler arası çalışmalardan faydalanarak oluşturultu.